Sim Năm Sinh 1970

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Mobifone 070.333.1970 2.500.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 0393.87.1970 700.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 0333.10.1970 2.130.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 0968.23.1970 2.280.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 0964.81.1970 1.630.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Viettel 0388.25.1970 900.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 03.3456.1970 3.500.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 0347.93.1970 600.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 0966.03.1970 1.750.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 0376.20.1970 740.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 0387.56.1970 790.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Viettel 096.158.1970 2.600.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 035.909.1970 1.330.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Viettel 0333.18.1970 1.750.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Viettel 0388.51.1970 750.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 0369.12.1970 860.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Viettel 0366.95.1970 950.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Viettel 0397.42.1970 700.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Viettel 0326.98.1970 860.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Viettel 0387.23.1970 700.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Viettel 0376.85.1970 700.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Viettel 0984.4.9.1970 1.250.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Viettel 0376.97.1970 950.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Viettel 0352.50.1970 860.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Viettel 098.791.1970 1.750.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Viettel 096.162.1970 2.130.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Viettel 0375.64.1970 600.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Viettel 038.281.1970 1.750.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Viettel 0383.79.1970 980.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Viettel 0339.58.1970 740.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Viettel 0345.19.1970 1.100.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Viettel 0358.30.1970 600.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Viettel 0385.25.1970 860.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Viettel 0337.21.1970 600.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Viettel 0375.92.1970 860.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Viettel 0399.4.6.1970 700.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Viettel 096.379.1970 1.950.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Viettel 0395.78.1970 700.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Viettel 0338.26.1970 860.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Viettel 0969.43.1970 1.860.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1970 : f59da436ec999c34cc1165bdef7bc7b1