Sim Năm Sinh 1968

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim lộc phát Viettel 0982.20.1968 5.000.000 Đặt mua
2 Sim lộc phát Viettel 098.1.09.1968 7.800.000 Đặt mua
3 Sim lộc phát Viettel 0346.111.968 770.000 Đặt mua
4 Sim lộc phát Viettel 0374.26.1968 860.000 Đặt mua
5 Sim lộc phát Viettel 03.29.04.1968 3.500.000 Đặt mua
6 Sim lộc phát Viettel 0373.02.1968 900.000 Đặt mua
7 Sim lộc phát Viettel 034344.1968 900.000 Đặt mua
8 Sim lộc phát Viettel 03.5678.1968 8.000.000 Đặt mua
9 Sim lộc phát Viettel 0347.45.1968 900.000 Đặt mua
10 Sim lộc phát Viettel 0394.86.1968 1.750.000 Đặt mua
11 Sim lộc phát Viettel 0969.3.4.1968 5.200.000 Đặt mua
12 Sim lộc phát Mobifone 0907.9.2.1968 2.050.000 Đặt mua
13 Sim lộc phát Mobifone 0907.8.6.1968 3.500.000 Đặt mua
14 Sim lộc phát Mobifone 0932.9.5.1968 2.050.000 Đặt mua
15 Sim lộc phát Mobifone 0939.7.2.1968 2.280.000 Đặt mua
16 Sim lộc phát Mobifone 0898.03.1968 1.750.000 Đặt mua
17 Sim lộc phát Mobifone 0907.51.1968 1.980.000 Đặt mua
18 Sim lộc phát Mobifone 0907.2.5.1968 2.700.000 Đặt mua
19 Sim lộc phát Mobifone 0896.7.2.1968 1.750.000 Đặt mua
20 Sim lộc phát Mobifone 0896.70.1968 1.100.000 Đặt mua
21 Sim lộc phát Mobifone 0899.01.1968 1.680.000 Đặt mua
22 Sim lộc phát Mobifone 0939.6.4.1968 1.680.000 Đặt mua
23 Sim lộc phát Mobifone 09.07.10.1968 5.800.000 Đặt mua
24 Sim lộc phát Mobifone 0907.7.4.1968 1.680.000 Đặt mua
25 Sim lộc phát Mobifone 0896.7.1.1968 1.750.000 Đặt mua
26 Sim lộc phát Mobifone 09.31.03.1968 5.300.000 Đặt mua
27 Sim lộc phát Mobifone 0939.8.7.1968 2.500.000 Đặt mua
28 Sim lộc phát Mobifone 0896.7.3.1968 1.750.000 Đặt mua
29 Sim lộc phát Mobifone 0939.4.8.1968 2.500.000 Đặt mua
30 Sim lộc phát Mobifone 0907.9.3.1968 2.050.000 Đặt mua
31 Sim lộc phát Mobifone 0939.2.5.1968 2.500.000 Đặt mua
32 Sim lộc phát Mobifone 0907.6.6.1968 7.300.000 Đặt mua
33 Sim lộc phát Mobifone 0899.6.8.1968 6.000.000 Đặt mua
34 Sim lộc phát Mobifone 0901.2.7.1968 2.400.000 Đặt mua
35 Sim lộc phát Mobifone 0907.5.7.1968 2.700.000 Đặt mua
36 Sim lộc phát Mobifone 09.07.04.1968 4.800.000 Đặt mua
37 Sim lộc phát Mobifone 0907.4.8.1968 2.050.000 Đặt mua
38 Sim lộc phát Mobifone 0932.8.1.1968 3.000.000 Đặt mua
39 Sim lộc phát Mobifone 0899.6.6.1968 5.000.000 Đặt mua
40 Sim lộc phát Mobifone 0907.9.5.1968 2.700.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1968 : ec8fb2cef912da2119cf0e42a0257f13